EKSEMPLER PÅ ØVELSER, DER BENYTTER NOGLE AF DE GÆNGSE PÆDAGOGISKE METODER TIL INDLÆRING:
 

Øvelse 1-3 er typisk trappetræning, hvor øvelse 1 er nederst på trappen. De efterfølgende 2 øvelser er progressivt sværere. Desuden benyttes hel-del-hel metoden: Koncentration på dele af bevægelsen under udførelse af hele bevægelsen. Øvelserne er lukkede, da  der ikke overlades nogen form for (åbne) valg af handling til spilleren og øvelserne er ret formelle, da der ikke er nogen spillignende situation i forbindelse med øvelsen.

Øvelserne 4, 5, 6 & 7 er lukkede formelle øvelser.

Øvelserne 8 & 9 er delvis åbne øvelser, hvor blokadespilleren ikke på forhånd ved, hvad der skal ske og derfor må handle/reagere på situationen.

 

Træningsøvelser til: Create a good seal with the net

1) Blokadespilleren står ved et net, der er så lavt, at det svarer til spillerens springhøjde.  Spilleren fører armene op og placerer dem i perfekt blokadeposition.

Angriber på modsatte side slår en bold på blokaden og forsøger at slå igennem blokaden.

Koncentration på spænding i arme, placering af hænder og stabilitet i skulderled.

 

2) Nettet hæves ca. 10 cm og øvelsen gentages. Blokadespilleren må nu hoppe ganske let for stadig at nå op på sin normale blokhøjde. Hænderne skal føres op langs nettet.

Koncentration på armføring, spænding og hændernes placering.

 

3) Nettet hæves til normal højde og øvelsen gentages. Blokadespilleren må nu hoppe ganske maksimalt, for stadig at nå op på sin normale blokhøjde. 

Koncentration på at undgå at svinge armene (stabilitet).

Træningsøvelser til: Think "shield," not "weapon"

4) Smasher slår på hævning. Blokspilleren følger boldens bane og hopper udfor slagpunktet. Smasheren slår efter blokaden.

Koncentration på at blokadespilleren ikke skal slå efter bolden, men blot stoppe dens vej over nettet.

 

5) Smasher slår på hævning. 2 Blokspillere. Centerblokken følger hævningen ud. Kantblokken sætter blokaden og centerblokken lukker den. Smasheren slår i blokvinduet (det hedder det) hvor de 2 blokspilleres arme mødes.

Koncentration på samarbejde mellem de 2 blokspillere.

Træningsøvelser til: Get your spacing right

6) 2 smashere med indbyrdes afstand på ca. 2 meter smasher mod blokaden (2 bolde hver) Blokadespilleren blokerer efter sidestep de 4 bolde.

 

Koncentration på hændernes indbyrdes afstand, således, at bolden ikke kan slås imellem hænderne. Træner eller medspiller giver feed-back.

 

7) Samme øvelse, men nu med 2 blokadespillere, der følges fra smasher til smasher.

Koncentration på opspringet, der skal være sent og lodret.

Træningsøvelser til: Watch both the set and the hitter

8) Hæveren varierer sine hævninger (afstand til net, tempo, bredde). Blokspilleren korrigerer sit opspring og placering af blokken efter hævningen. Feedback fra træner/medspiller efter hver blokade.

Koncentration på omstillingsparathed (det er så moderne).

 

9) To blokspillere. Centerblokken følger hævningen ud til kanten. Kantblokken springer med smasheren. Hæveren varierer sine hævningers afstand til nettet. 2 blokspillere snakker sammen med korte meldinger. Forslag til meldinger: Høj – vent med blokaden. Tæt – blok på bolden. Tryk – forvent et push, dvs. en presbold, frem for et slag.

Koncentration på: Kig på hæveren og hævningen. Korrigér efter hævningen.

 

Ovenstående er af Kenneth Frederiksen bearbejdet og kraftigt inspireret af et besøg på følgende adresse:

www.volleyballmag.com/archive/instruct/2000/blocks.html