Herunder præsenteres forskellige forslag til træningsforløb.

Du kan stjæle et helt forløb (forberedelsestid til træning=printerens hastighed) eller lade dig inspirere til at sammensætte dit helt eget program.

Husk: Enhver original startede som en kopi.        

 

 

Træningsprogram for begyndere (og barnlige sjæle)

OPVARMNING:
Boldfanger.
2 udnævnes til jægere, resten er bytte. 1 bold. 1 volleyballbane. En jæger kan fange et bytte, hvis hun har bolden i hånden samtidig med, at hun rører et bytte. Jægeren må ikke tage skridt med bolden, men kan kun ved hjælp af afleveringer nærme sig byttet. Når et bytte bliver fanget, bliver det jæger.

Din bold, min bold.
Spillerne står parvis overfor hinanden med hver en bold.den ene bold kastes frem og tilbage mellem de to. Den anden bold kaster den ene spiller op i luften og griber selv igen, således, at den ene spiller med en bold og den anden med 2. Efter mange forsøg byttes roller....

Slangen.
4 spillere står bag hinanden med et fast greb om maven på den foran. Den forreste spiller skal nu prøve at røre den bageste. De 3 øvrige skal forsøge at forhindre det. Dr byttes, når det lykkes eller efter nogle ihærdige forsøg.

Prinsessen og dragen.
3 spillere står med hinanden i hænderne i en trekant. Den ene udnævnes til prinsesse, de 2 andre til væbnere. Dragen (den fjerde spiller) står udenfor trekanten og skal prøve at røre prinsessen. De 2 væbnere skal forsøge at forhindre det. Der byttes, så alle prøver at være drage, prinsesse, og væbner.

Ridderne.
Spillerne danner par, hvor den ene er hest og den anden er ridder. Ridderen sidder på ryggen af hesten og skal prøve at riveog skubbe de andre riddere af deres heste uden selv at falde ned. når der er fundet en vinder, bytter ridder og hest roller.

TEKNIKTRÆNING:

Karroussel-øvelse (3 spillere & 1 bold)
Spiller A står overfor spiller B. Spiller C står bag spiller A. (5 meters afstand mellem A & B).
A spiller fingerslag til B og løber over på Bs plads. B spiller fingerslag til C og løber over på Cs plads. C spiller fingerslag til A og løber over på As plads....

Parvis med 1 bold
De 2 spillere står overfopr hinanden med 5 meters afstand. A spiller fingerslag til B, der modtager med kontrolbaggerslag til sig selv og spiller A med fingerslag, der modtager med kontrolbaggerslag....

5 & 5 stjernespil
5 spillere står i cirkel med 2-3 meters afstand mellem hinanden. Spilleren med bolden spiller 2. spiller til højre for sig selv. Denne spiller 2. spiller til højre for sig selv. Denne spiller 2. spiller til højre for sig selv....
Kan også bruges med 7 eller 9 spillere i cirklen.

SMÅSPIL

2 mod 2 over nettet
På en ½ bane indenfor 3-meteren spilles en kamp med running score til 15. Der serves enten med almindelig serv eller fingerslag fra 3-meterlinien. Evt. på 2 baner.

Kort-kort-lang (3 spillere & 1 bold)
Opstilling:  A                B                      C
A spiller kort til B, der spiller kort tilbage til A, der spiller langt til C. A & B bytter plads. C spiller kort til A, der spiller kort tilbage til C, der spiller langt til B. C & A bytter plads....
I starten kastes bolden. Derefter med fingerslag. Hvis spillerne magter det, indføres også baggerslag og smash og pludselig er det rigtig volleyball!

PARADISVOLLEY
Der spilles med hold á 3 eller 4 spillere. Der spilles efter de internationale paradisvolleyregler. Der må serves, når taberholdet er ude af banen. Man scorer KUN points i paradis.

POWERVOLLEY
Smashtræning evt. med blokade. Indspil fra midten af banen. Rotation efter hver bold i boldretningen. Dvs. kast, hæv, smash, blok, hent bold. Tempo, tempo, tempo (og kvalitet).
NB! Blokaden starter udfor hæveren og følger hævningen ud til smasheren.

GOD FORNØJELSE

       

Endnu et træningsprogram

Opvarmning (25 min.)

 

*Troldebo

I hvert af volleyballbanens 4 felter bor der en trold. Bag hver baglinie er der helle. Alle de frie spillere skal nu løbe fra den ene baglinie til den anden uden at blive fanget af en af de 4 trolde. Bliver man fanget bliver man trold sammen med de andre trolde. Legen kan også leges med bolde, hvor man skal drible.

 

*Hanekamp

Alle hinker rundt indenfor et lille område og forsøger at skubbe de andre omkuld eller udenfor banen.

 

Stjerneløb . Spilleren starter i centrum af banen og skal med front mod nettet ud til 8 kegler og retur til centrum så hurtigt som muligt. Keglerne er placeret i de 4 hjørner og midt på de 4 sidelinier.

 

Teknisk/taktisk træning (35 min.)

 

Modtagningskvalitet . D server topspin. A modtager med koncentration på fodarbejde og arme/skuldre til B. B griber og løber under net med bolden servelinien. C står klar til at modtage, A står klar ved nettet til at gribe modtagningen. D løber ned til servemodtagning.

 

1 med 1. A server til B, løber under nettet og hæver B’s modtagning. B smasher – og server næste bold til A.

 

Springserv (5 min individuel træning efter instruktion)

 

Liniesmash . Øvelse for 5 spillere. A server til C & D, der modtager til B, der hæver til E, der smasher liniesmash. Der roteres i alfabetisk orden.

 

Spil (25 min.)

 

Fysisk træning (15 min.)

 

*3 sæt x 20 sek. blokspring med 1 minut 15 sek. pause mellem hvert sæt

(20+75+20+75+20+75) = 285 = 4 min. 45 sek.

*3 sæt x 15 sek. blokspring med 1 minut 25 sek. pause mellem hvert sæt

(15+85+15+85+15+85) = 300 = 5 min.

 

*3 sæt x 10 sek. blokspring med 1 minut 35 sek. pause mellem hvert sæt

(10+95+10+95+10+95) = 315 = 5 min. 15 sek.

Og endnu et

STARTVOLLEY

Stærkt inspireret af Kidsvolley præsenteres her en idé til et spil, der kan præsenteres for begyndere i alle aldre. 

Spillet spilles på en badmintonbane, en halv volleyballbane (4½ x 18 m.) eller tilsvarende.
Nethøjden afhænger af deltagernes fysiske og tekniske formåen (ca. 2,20 m.). Det optimale antal spillere på en badmintonbane er 3 spillere på hver side, men både 4, 5 og 6 spillere kan også gå. Vi foreslår at spille med running score – hvis der skal tælles points.


1

Underhåndsserv
Bolden skal serves fra baglinien.
Man må ikke tage skridt med bolden.
Bolden SKAL spilles 3 gange.
Alt spil foregår ved at kaste og gribe.
Running score

2

Smash & blokade
Bolden skal slåes over nettet.
Det er tilladt at blokere slagene.

3

Fingerslag
Holdets anden berøring skal være et fingerslag.
I starten gribes bolden og spilles videre med et fingerslag.

4

Baggerslag
Holdets første berøring skal være et baggerslag.
1. berøring kan i starten være et baggerslag, som
gribes af spilleren selv og kastes videre.

Forklaring:

Trin 1.

Bolden serves med en underhåndsserv bag baglinien. Bolden kan evt. kastes over med et underhåndskast. Det forsvarende hold griber bolden og kaster den imellem spillerne. Efter 3. berøring kastes bolden over nettet og spillerne roterer en plads i urets retning. Det hold, der vinder bolden server den næste bold.

Trin 2

Bolden spilles som tidligere, men overspillet skal nu være et slag (smash). Samtidig er det tilladt for forsvaret at blokere overspilningerne. Allerede nu kan vi specialisere spillerne og placere spillerne hensigtsmæssigt i forhold til hinanden. Vi placerer en spiller ved nettet, hvis opgaver er at blokere modstandernes angreb samt at spille bolde op til smasherne. De 2 øvrige spillere spiller forsvar (griber angrebsslag fra modstanderne) og smasher.

Trin 3

Holdets anden berøring skal nu være et fingerslag. I starten tillades det netspilleren (hæveren) at gribe bolden fra forsvarsspillerne og spille den videre med et fingerslag, men efterhånden (ved præcist tilkastede bolde) kan hæveren forsøge at spille bolden direkte videre til smasheren med et fingerslag.

Trin 4

Nu indføres baggerslaget. Første berøring skal være et baggerslag. I begyndlsen kan man spille med kontrolslag, dvs. at man spiller baggerslaget op til sig selv, griber bolden og kaster den videre til hæveren. Senere, når teknikken tillader det, kan man prøve at spille hæveren direkte med baggerslaget. Hver gang der indføres et nyt slag, vil spillet dale i intensitet, men det vil kun være i en overgang, indtil det nye spilelement er indøvet.


Spilopbygningen er som tidligere nævnt inspireret af 
Kidsvolley, men tager udgangspunkt i det færdige volleyballspil. Teknikindlæringen er så at sige vendt på hovedet i forhold til tidligere indlæringspraksis, således at det første slag der læres og anvendes er smashet. Det sidste (og sværeste) er baggerslaget…

Da kravet om 3 berøringer før overspil, er der tid nok til at rotere. Hvis spillet bliver for rodet og usammenhængende, kan man blot rotere ligesom i almindelig volleyball, dvs. når bolden er død.

God fornøjelse!

Et helt femte træningsprogram

MARKFORSVAR INDIVIDUEL

 

Teori

Tema: Individuelt forsvar

 

Opvarmning Avishockey 15 minutter

 

Parvise øvelser

1) Bolde spilles på siden af spilleren. Den ene spiller (kasteren) skal være opmærksom på, at den anden spiller få optimalt ud af øvelsen.

 

2) Bolde spilles foran spilleren.

 

3) Bolde spilles langt til siden (rullefald)

 

4) Bolde spilles langt foran (pancake)

 

Individuelt forsvar

3 & 3

1) 2 presser 1

 

2) 1 presser 2

 

Øvelsernes intensitet øges, hvis spillerne arbejder i kortere intervaller.

 

Markforsvar

(Smashtræning (alle) med indlagt markforsvar)

Alle skiftes til at smashe ned i pos. 1 hjørnet fra netposition 4.

A, B & C skiftes til at forsvare området. Der bør forsøges med højt forsvarsspil også.

Efter forsvar løber spilleren frem og er target for næste bold.

Kan smasherne ikke ramme pos. 1, kan det anbefales at smasherne kaster tohåndskast mod området.

 

Individuelt forsvar

T mod 3 spillere + hæver

 

T spiller bolde mod 3-mandsforsvar, der samler op til hæver (pos.2½).

Efter 10 bolde roteres.

 

Spil

Evt. backspike uden blokade, så spillerne kan øve deres markforsvarsbevægelser.

 

Fysik

Afdansningsbal ”Nutbush City Limit”

Repetition af bevægelserne