Servemodtagning og baggerslag

Små indledende øvelser til baggerslag og servemodtagning

  • Parvis. Den ene spiller står i dyb klarstilling. Den anden kaster bolden med et fingerslagskast i en blød bue, som returneres med et baggerslag.

  • Parvis. A spiller bolden med et baggerslag lige op i luften, løber hen til en given linie eller et punkt på banen. B rykker hen under bolden, spiller baggerslag op i luften og løber hen til en given linie eller et punkt på banen. A rykker hen under bolden….

  • C spiller bolden ca. 4 meter ud til sin højre side. A løber frem og returnerer bolden med et baggerslag og slider tilbage til sin udgangsposition. C spiller nu bolden 4 meter ud til sin venstre side, hvor B rykker frem, returnerer bolden til C med baggerslag og vender tilbage til sin udgangsposition…..

  • A server og B modtager med baggerslag til hæveren C

  • A og B server skiftevis langs linien til C, der modtager til hæveren D

  • og nu er de gået hjem....