Overskrift 1

Enmandsblokaden

Blokade

Enmandsblokaden

Er den grundlæggende blokadeform, der bruges af både nybegyndere og øvede spillere. Blokadens opgave er:

1)     At stoppe modstandernes angrebsslag (hvilket sker sjældent)

2)     At afskærme dele af banehalvdelen (så forsvarsspillerne ikke skal dække hele banen)

3)     At styre modstandernes angreb (ved at få angriberen til at slå udenom blokaden)

4)     At afbøde smashet (så forsvarsspillerne kan spille videre på bolden)

 

Udgangsstillingen

Spilleren står med front mod nettet i en afstand svarende til spillerens overarms længde. (ill. 1) Kropsvægten er på forfoden. Blikket er koncentreret om modstandernes hæver. Når hævningens højde, længde og hastighed er vurderet, flyttes blikket til den smashende spiller og dennes tilløbsretning. Hænderne er oppe over skulderhøjde.

 

 

Tilløbet og afsættet

Blokadespilleren korrigerer eventuelt afsætspunktet i forhold til smasherens tilløbsretning og slagpunkt ved et skridt til siden. Bevægelsen foregår parallelt med nettet, så blokadespilleren hele tiden kan se smasheren. Bevægelsen sikrer, at spilleren hele tiden er i fuld balance. Efter en let bøjning i knæ- og hofteled foretages afsættet. Samtidig med udstrækning af knæ- og hofteled strækkes armene.


Svævet


I svævefasen bøjes hoften ganske let for at nå så langt ind på modsatte side med hænderne som muligt og hænderne rettes ind mod modstandernes bane, for at forhindre smasheren i at slå på kanten af blokaden.

Hænderne er akkurat samlet så meget, at bolden ikke kan passere gennem disse. Tommelfingrene er strakt lige op, hvorved de øvrige fingre bliver spredt ud som en vifte. Derved mistes lidt i blokadens højde, men til gengæld gøres blokaden bredere. Underarmene holdes tæt på netkanten, for at forhindre bolden i at glide ned mellem blokaden og nettet.

 

 

Den aktive blokade

Målet er at stoppe bolden inden den passerer netkanten, hvorfor hænderne strækkes ind over nettet. Hænder, håndled, arme og skuldre er spændte. (ill. 2)

 

Den passive blokade

 

Målet er at afbøde smashet, så bolden kan spilles videre af medspillerne. Håndleddene er bagudrettede, så bolden ved kontakt med håndfladerne fortsætter i en bue bagud. (ill. 3) Denne teknik anvendes primært af spillere, der enten ikke er høje nok til at nå over netkanten eller spillere, der ikke når at hoppe før angrebsslaget.

   

Landingen


Blokadespilleren skal sørge for at lande i fuld balance for at kunne deltage i det videre spil. Spilleren skal så vidt muligt hele tiden følge boldens bane med øjnene.

   


En måde at gå frem på:

1)     Enkeltmandsblokaden forevises og forklares for spillerne. Fokus på fuld balance i afsæt og landing. Blokspringet vises igen.

2)     Parvis sammen. Nettet sættes ned, så spillernes hænder kan nå over netkanten, når de står på gulvet. Blokadespilleren strækker sine arme op over netkanten og fokuserer på spændte arme og korrekt håndstilling. Makkeren står på den anden side af nettet og smadrer en bold ind i blokaden.

3)     Samme øvelse, men nu er nettet hævet en smule, så blokadespilleren bliver nødt til at hoppe ganske let for at sætte blokaden.

4)     Nettet er sat på normalhøjde. For at give blokadespilleren en god fornemmelse for blokadens effekt, bør makkeren forsøge at smashe bolden ind i blokaden.

Boldtilvænning til blokade

1)     Spillerne er sammen parvis. Blokadespilleren står på knæ overfor makkeren med armene strakt op. Makkeren holder bolden 10-20 cm fra blokadens hænder og smasher bolden mod denne.

2)     Parvis. Spillerne står på hver sin side af nettet. Samtidig hopper de op og klapper hinanden i hænderne.  I stedet for at klappe hinanden, kan de aflevere en bold til hinanden. Bolden skal trykkes og ikke kastes.

3)     For at øve at trække armene korrekt tilbage kan man bruge denne øvelse: En bold holdes over netkanten. Blokadespilleren hopper op, griber bolden og kaster bolden ned ad nakken på sig selv. Øvelsen gentages flere gange.