Et lille vintage klip fra 2002? 
Rikke og Natasha (14 år gamle) kører med klatten i Danmarksserien mod Sorø.